Completați toate câmpurile formularului.
menu

1. Acordarea Creditului

1.1. Contractul de Credit este încheiat online.

1.2. Pentru a primi Creditul, Împrumutatul se înregistreaza pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro, denumit în continuare “Website”. În procesul de înregistrare, Împrumutatul îsi stabileste parola care dupa procesul de înregistrare va fi folosita pentru a intra în Profilul de Utilizator al Împrumutatului.

1.3. La înregistrare, Împrumutatul trebuie sa urmeze instructiunile oferite pe Website.

1.4. În procesul de înregistrare si la anumite intervale de timp, la libertatea exclusiva de apreciere a Creditorului în ceea ce priveste Cererile de Creditare, Împrumutatul se va identifica folosind mijloacele software online furnizate de Creditor si pasii indicati de acesta. Împrumutatul cunoaste faptul ca datele sale bancare vor fi folosite în scopul identificarii pe website-ul Creditorului. Împrumutatul este de acord si cunoaste ca procedura online recomandata, e folosita pentru a se realiza o evaluare instanta pentru creditare.

1.5. Ca exceptie, identitatea Împrumutatului poate fi confirmata printr-un transfer de 0.01 RON din contul bancar al Împrumutatului în contul bancar al Creditorului. Aceasta plata pentru autentificare bancara nu va constitui obiectul unei rambursari.

1.6. Profilul de Utilizator al Împrumutatului este activat doar dupa ce se verifica identitatea Împrumutatului dupa cum se mentioneaza în cele de mai sus si sunt finalizati alti pasi online.

1.7. Creditorul are dreptul sa refuze înregistrarea Împrumutatului pe Website, precum si orice cerere de Creditare. Creditorul nu are obligatia sa justifice refuzul. În termen de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii cu toate detaliile solicitate, Creditorul va trimite un email consumatorului cu privire la acordarea sau neacordarea Creditului.

1.8. Împrumutatul solicita Creditul online, pe Website-ul Creditorului, dupa ce a luat la cunostinta de Informatiile Standard la Nivel European si Termenii si Conditiile prezentului Contract. Împrumutatul completeaza Cererea de Creditare pe Website în Profilul de Utilizator, mentionând toate informatiile solicitate, inclusiv valoarea si termenul de rambursare a Creditului.

Contractul se genereaza automat, conform Cererii de Creditare completata si aprobata de catre Împrumutat, si este acceptat si confirmat electronic de catre Împrumutat.

Cererea de Creditare confirma intentia Împrumutatului de a primi Creditul în conformitate cu Termenii Contractului, precum si faptul ca Împrumutatul întelege pe deplin Conditiile si Termenii Contractului, este de acord cu acestea si le recunoaste ca fiind obligatorii. Acceptul Împrumutatului a Conditiilor si Termenilor Contractului este dat prin mijloace electronice si prin actiunile sale intreprinse pe Website.

1.9. Partile convin ca este optiunea Creditorului de a aproba cererea de Creditare a Împrumutatului si de a încheia prezentul Contract, adica de a transfera suma ce constituie obiectul Creditului, în conformitate cu regulile sale interne de creditare, Creditorul neavând nicio obligatie asumata în prealabil în acest sens.

În cazul în care Creditorul aproba acordarea Creditului, acesta va trimite un exemplar al Contractului pe adresa de email a Împrumutatului si/sau SMS pe telefonul mobil al Împrumutatului mentionat de acesta în procesul de înregistrare pe website-ul Creditorului.

1.10. Transferul Creditului în contul bancar al Împrumutatului înseamna ca numitul Creditor accepta prevederile prezentului Contract. În momentul transferului Creditului, se considera ca Împrumutatul a primit Creditul si este obligat prin prevederile prezentului Contract.

1.11. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Partile convin ca data încheierii prezentului Contract de Credit va fi data la care contul Împrumutatului a fost creditat de Creditor cu valoarea Creditului, contul fiind cel mentionat de Împrumutat la începutul prezentului Contract.

1.12. Creditul va fi folosit de catre Împrumutat pentru nevoile sale personale si/sau ale familiei sale.

1.13. Împrumutatul nu va avea voie sa foloseasca Creditul înainte de îndeplinirea tuturor termenilor de acordare stabiliti în prezentul Contract. Furnizarea Creditului de catre Creditor în contul Împrumutatului, înainte de primirea documentelor solicitate nu se va interpreta ca o renuntare a Creditorului la vreun termen al Contractului de Credit.

1.14. Creditorul poate aplica o reducere la Dobânda aferenta Creditului si/sau alte costuri ale Creditului. Informatii privind reducerile aplicate vor fi afisate pe Website-ul Creditorului si/sau în Profilul de Utilizator al Împrumutatului si/sau trimise la adresa de email a Împrumutatului si/sau trimise ca SMS pe telefonul mobil al

Împrumutatului mentionate de Împrumutat în procesul de înregistrare pe Website-ul Creditorului.

2. Rambursarea Creditului

2.1. Durata Contractului de Credit va fi calculata din momentul în care contul Împrumutatului a fost creditat de catre Creditor cu valoarea Creditului si înceteaza la îndeplinirea tuturor obligatiilor Împrumutatului fata de Creditor. Rambursarea Creditului se va realiza conform prevederilor Clauzelor 7 si 9 din Conditiile si Termenii Speciali ai prezentului Contract.

2.2. Rambursarea creditului se va realiza în moneda în care acesta a fost acordat, fara nicio deducere sau retinere a vreunei compensatii, pretentii, taxe sau impozit.

2.3. În cazul în care rata(ele) de rambursare devin(e) scadenta(e) într-o zi nelucratoare, data scadenta va fi amânata pâna la urmatoarea zi lucratoare.

2.4. Creditul va fi rambursat prin debitarea automata a cardului bancar sau prin transfer bancar dispus de Împrumutat din conturile sale curente în contul Creditorului, obiectul transferului facând referinta în mod necesar la numarul prezentului Contract de Credit asa cum acesta apare la începutul prezentului Contract de Credit, aceasta fiind o mentiune obligatorie si necesara în baza acestei plati;

2.5. Împrumutatul are dreptul sa ramburseze anticipat Împrumutul în orice moment. Creditorul va putea percepe o compensatie Împrumutatului pentru o astfel de rambursare înainte de termen, conform legii. Împrumutatul îl va notifica pe Creditor cu trei (3) zile lucratoare înainte de data efectiva la care Împrumutatul intentioneaza sa ramburseze anticipat Creditul prin email (info@viaconto.ro) si prin urmare, va beneficia de o reducere a costului total al Creditului, aceasta reducere constând în dobânda si orice alte costuri pentru perioada cuprinsa între data rambursarii înainte de termen si data scadenta de rambursare pentru încetarea Contractului de Credit. Creditorul va raspunde Împrumutatului prin email cel mult în doua (2) zile lucratoare de la primirea notificarii Împrumutatului si va mentiona Împrumutatului suma exacta totala a platii scadente pâna la data efectiva a rambursarii înainte de termen si încetarea Contractului.

2.6. Data rambursarii va fi data la care suma scadenta este creditata în contul bancar al Creditorului.

Împrumutatul va asigura ca efectueaza plata la timp, de asemenea luând în considerare posibilele întârzieri cauzate de timpul necesar pentru realizarea unui trasfer bancar.

În cazul în care numarul Contractului de Credit si alte detalii nu sunt mentionate la rambursarea Creditului în contul bancar al Creditorului, este imposibil pentru Creditor sa faca legatura între plata si Contract, caz în care Creditorul este absolvit de vreo culpa sau raspundere pentru vreun eventual inconvenient suferit de Împrumutat.

Împrumutatul este de acord ca toate sumele platite de el sau recuperate de la el vor fi folosite pentru a acoperi debitul sau în urmatoarea ordine: costuri de executare, comisioane, dobânda penalizatoare, dobânda restanta, Credit restant, dobânda curenta si Credit curent.

2.7. În cazul neplatii vreunei sume datorate pâna la data scadenta de plata, se va considera ca Împrumutatul se va afla în mod legal în situatia de neîndeplinire a obligatiilor de la respectiva data, fara nicio alta formalitate.

2.8. Creditorul poate declara Creditul scadent anticipat dupa o perioada de 90 (nouazeci) zile consecutive de la întârzierea platilor din partea Împrumutatului.

2.9. Întârzierea sau neplata de catre Împrumutat a vreunor sume sau datorii în baza prezentuluui Contract va determina raportarea datoriilor Împrumutatului precum si a datelor sale de identificare catre Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit si/sau alte institutii similare. Informatiile vor fi raportate institutiilor mentionate mai sus de catre Creditor în conformitate cu normele legale în vigoare.

Rapoartele vor fi executate doar dupa notificarea în prealabil în scris catre Împrumutat.

Împrumutatul declara ca este de acord ca aceasta notificare în prealabil în scris sa fie realizata prin email si/sau SMS.

3. Costurile Creditului

3.1. Comisioane:

3.1.1. Nu exista niciun comision/taxa de administrare a creditului sau contului pentru Creditul acordat.

3.1.2. Se poate aplica o compensatie pentru rambursarea înainte de termen, conform legii.

3.1.3. Se aplica un comision pentru analiza dosarului.

3.1.4. Se poate percepe un comision unic pentru serviciile furnizate de Creditor la cererea expresă a Împrumutatului, conform legii.

3.1.5. În cazul platilor prin transfer bancar, Împrumutatul va suporta orice costuri percepute de Banca în cazul în care acesta are conturi curente deschise pentru operarea transferului.

3.1.6. În cazul întârzierii sau neîndeplinirii obligatiei de rambursare a Creditului si altor costuri si comisioane în baza Contractului, Împrumutatul datoreaza Creditorului dobânda penalizatoare, fara a aduce atingere vreunui drept al Creditorului, dupa cum este calculata conform Conditiilor si Termenilor Speciali (Sectiunea I) din prezentul Contract, Clauza 14.

3.1.7. Dobânda aferenta Împrumutului va fi platita conform prevederilor prezentului Contract.

3.2. Dobânda:

3.2.1. Rata dobânzii aferenta Creditului:

3.2.1.1. Rata dobânzii aferenta Creditului înseamna o rata fixa aferenta Creditului ce ar trebui platita de catre Împrumutat Creditorului pe întreaga durata a Creditului, dupa cum este definita în prevederile Clauzei 10 din Conditiile si Termenii Speciali ai prezentului Contract si platita de Împrumutat Creditorului pentru folosirea Creditului.

3.2.1.2. Calculul pentru rata dobânzii anuale este prevazuta în Clauza 10 din Conditiile si Termenii Speciali ai prezentului Contract.

3.2.2. Dobânda Anuala Efectiva (DAE):

3.2.2.1. Dobânda anuala efectiva este costul total al Creditului, exprimata ca un procent din valoarea anuala conform Clauzei 11 din Conditiile si Termenii Speciali ai prezentului Contract.

3.2.2.2. Dobânda Anuala Efectiva (DAE) este egala, pentru o perioada de 1 (un) an, cu actuala valoare a tuturor angajamentelor, retragerilor si rambursarilor si costurilor prezente sau viitoare convenite de Creditor si Împrumutat prin încheierea prezentului Contract.

3.2.2.4. Împrumutatul are cunostinta de toate consecintele si termenii calculelor si întelege si accepta ca DAE si costul total al Creditului sunt de referinta si sunt calculate ca o referinta, având în vedere dobânda unica pe durata prezentului Contract, ca toate sumele mentionate în Conditiile si Termenii Speciali ai prezentului Contract vor ramâne neschimbate si ca Partile îsi vor îndeplini în totalitate obligatiile contractuale decurgand din prezentul.

3.2.2.5. Calculul Dobânzii Anuale Efective (DAE) este prevazut în Clauza 11 din Conditiile si Termenii Speciali din prezentul Contract.

3.3. Dobânda Penalizatoare:

Dobânda penalizatoare este datorata Creditorului fara nicio formalitate în prealabil. Dreptul Creditorului de a percepe dobânda penalizatoare rezulta îndata ce Împrumutatul îsi încalca obligatia de plata si poate fi aplicata de Creditor în perioada prevazuta de legea aplicabila.

În cazul neachitarii pâna la data rambursarii a vreunei sume datorate, se va considera ca Împrumutatul se afla în situatia de neîndeplinire a obligatiilor de la respectiva data fara nicio alta formalitate.

Dobânda penalizatoare poate fi perceputa de catre Creditor, de asemenea, daca Creditul este declarat scadent înainte de termen pentru o încalcare a obligatiilor contractuale esentiale (majore) atribuite Împrumutatului, caz în care Creditul este transferat automat la un cont de credit rezidual si se va aplica o dobânda penalizatoare fiind calculata ca un procent fix, ce nu poate fi mai mare de doua puncte procentuale si care se adauga la rata dobânzii mentionata în Contract.

Calculul Dobânzii Penalizatoare este prevazut în Clauza 14 din Conditiile si Termenii Speciali ai prezentului Contract. Dobânda penalizatoare va fi aplicata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, in forma actualizata si cu prezentul Contract.

4. Dreptul de Retragere din Contract

Împrumutatul are 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data încheierii prezentului Contract sa solicite rezilierea acestuia, fara nicio justificare. Împrumutatul îl va notifica pe Creditor cu privire la intentia sa de retragere din Contract, în scris, înainte de expirarea perioadei mentionate mai sus, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ce va fi trimisa catre IFN VIACONTO MINICREDIT S.A., sediul social: Calea Mosilor nr.21, etaj 2, sector 3, Bucuresti, caz în care data depunerii cererii la Creditor va fi considerata data expedierii mentionata pe confirmarea de primire a Oficiului Postei Române. În vederea rezilierii Contractului în aceasta modalitate, Împrumutatul are obligatia de a restitui Creditorului în termen de 30 zile de la data expedierii notificarii mentionata pe confirmarea de primire a Oficiului Postei Române, toate sumele retrase din Credit, precum si dobânda aferenta de la data intrarii în vigoare a Contractului si pâna la data rambursarii integrale, dupa cum se notifica, la cerere, de catre Creditor.

5. Drepturile si Obligatiile Partilor

5.1. Drepturile si Obligatiile Împrumutatului:

5.1.1. Împrumutatul are dreptul de a fi informat cu privire la caracteristicile esentiale ale Ofertei de Credit furnizata de Creditor; în acest sens, Împrumutatul declara ca formularul cu Informatii Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori (Informatii Standard) ce a fost citit, înteles si acceptat în mod expres ca atare, a fost pus la dispozitia sa înainte de încheierea prezentului Contract. În acelasi timp, Împrumutatul declara ca si-a exercitat optiunea de reziliere a Contractului dupa ce a luat la cunostinta informatiile obligatorii din Sectiunea I din prezentul Contract si Informatiile Standard;

5.1.2. Împrumutatul are dreptul de a rambursa Creditul înainte de data scadenta de rambursare, în conditiile prevazute de Clauza 2.5 din Conditiile si Termenii Generali ai prezentului Contract;

5.1.3. Împrumutatul are dreptul de a fi notificat cu 15 zile calendaristice înainte de data raportarii la Biroul de Credit privind sumele restante;

5.1.4. Împrumutatul are dreptul de a primi la cerere, gratuit, la încetarea Contractului de Credit, un document ce va fi anexat la scrisoarea email, mentionând fie ca toate obligatiile sale ce rezulta din Contract au fost îndeplinite în mod corespunzator, fie mentionând obligatiile contractuale neîndeplinite;

5.1.5. Împrumutatul declara ca a fost informat si confirma drepturile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr.679/2016 (Dreptul de informare, Dreptul de acces la date, Dreptul de interventie asupra datelor, Dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul la stergerea datelor personale – dreptul de „a fi uitat”, dreptul la portabilitatea datelor).

5.1.6. Împrumutatul are obligatia de a achita datoriile ce rezulta din prezentul Contract la data scadenta de plata convenita si acceptata prin acceptarea prezentului Contract prin intermediul mijloacelor electronice;

5.1.7. Împrumutatul are obligatia de a asigura fonduri suficiente în contul Creditorului la data scadenta de plata, în functie de rambursarea solicitata;

5.1.8. Împrumutatul are obligatia de a furniza Creditorului, pe întreaga durata a prezentului Contract sau pâna la achitarea integrala a datoriilor ce rezulta din Contractul de Credit, în perioada de timp, la cererea Creditorului, documentele solicitate privind asigurarea veniturilor de natura permanenta, angajamentelor lunare de plata, etc;

5.1.9. Împrumutatul are obligatia de a-l notifica imediat pe Creditor daca se produce o modificare negativa în situatia sa financiara si orice modificari cu privire la domiciliul, starea civila, limitarea capacitatii sale de exercitiu;

5.1.10. Împrumutatul va rambursa Creditorului toate costurile sau comisioanele datorate de acesta pe durata executarii prezentului Contract, pentru care Creditorul poate face demersuri legale pentru recuperarea creantelor restante, în baza prezentului Contract.

5.1.11. Prin acordul comun al ambelor Parti obligatiile de plata ale Împrumutatului pot fi reesalonate.

5.2. Drepturile si Obligatiile Creditorului:

5.2.1. Creditorul are dreptul de a i se rambursa Creditul, inclusiv dobânzile si toate comisioanele/taxele, în valoarea si la data scadenta de rambursare prevazuta în Contractul de Credit;

5.2.2. Creditorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare pentru a încasa sumele datorate de Împrumutat;

5.2.3. Creditorul are dreptul de a rezilia Contractul de Credit fara vreo alta formalitate în prealabil si fara interventia instantei judecatoresti, cu consecinta declararii Creditului datorat scadent anticipat si va proceda la executarea silita a bunurilor Împrumutatului, în vederea recuperarii sumelor datorate, la producerea vreunuia din cazurile de reziliere mentionate în Clauza 6 din Conditiile si Termenii Generali din prezentul Contract (a se vedea în cele de mai jos) si în perioadele de timp legale;

5.2.4. Creditorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale Împrumutatului în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr.679/2016. În acest scop, prin semnarea prezentului Contract, Împrumutatul îl împuterniceste pe Creditor sa îi prelucreze datele cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea respectivelor date, în scopul prelucrarii, respectivelor entitati precum Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit, actionarii, afiliatii Creditorului, agentiile de recuperare de creante sau alte entitati implicate în procesul de recuperare a creantelor detinute de Creditor, cesionari parti terte, în orice situatie de neîndeplinire a obligatiei de plata (sau, dupa caz, la cerere).

Respectivele institutii vor fi notificate în conformitate cu normele legale aplicabile;

5.2.5. Creditorul poate transfera/ cesiona/ nova oricarei persoane, în mod liber si neconditionat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile si obligatiile ce rezulta din prezentul Contract, în baza notificarii în scris în prealabil catre Împrumutat, de catre Creditor într-un termen de zece (10) zile calendaristice de la încheierea transferului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Se va considera ca numitul Contract a fost încheiat în beneficiul Cesionarului si va genera o obligatie valabila si executorie pentru un cumparator sau o persoana care preia activele Creditorului, un succesor al acestuia sau orice cesionar al respectivelor drepturi si obligatii. Drepturile si obligatiile Împrumutatului nu pot fi cesionate, novate, transferate sau delegate niciunei parti terte, fara acordul scris, anterior dat de catre Creditor.

5.2.6. Creditorul are obligatia a-l informa pe Împrumutat în mod corect si transparent cu privire la caracteristicile esentiale ale produselor si serviciilor oferite;

5.2.7. Creditorul are obligatia de a-l notifica pe Împrumutat înainte de raportarea catre Biroul de Credit sau Centrala Riscului de Credit cu privire la sumele restante si intentia de a raporta respectivele sume restante;

5.2.8. Creditorul are obligatia de a furniza Împrumutatului, gratuit, la încetarea Contractului de Credit în orice modalitate ce rezulta din restituirea integrala a Creditului si a costurilor aferente, un document anexat la scrisoarea email mentionând ca toate obligatiile între Parti sunt îndeplinite si stinse.

6. Rezilierea Contractului (Cazuri de neîndeplinirea a obligatiilor contractuale asumate):

6.1. Oricare din urmatoarele situatii va fi considerata un Caz de Neîndeplinire a Obligatiilor si va determina ca prezentul Contract sa fie declarat reziliat în totalitate, fara interventia unei instante judecatoresti si fara nicio alta formalitate, în prealabil, corespunzatoare si aplicabila anticipat:

6.1.1. orice întârziere la plata la data scadenta (sau, dupa caz, la cerere) din partea Împrumutatului, a vreunei sume scadente si datorate Creditorului în baza prezentului Contract;

6.1.2. orice încalcare din partea Împrumutatului a Termenilor sau Conditiilor prezentului Contract ce nu poate fi remediata prin acordul Partilor;

6.1.3. în cazul în care Împrumutatul nu depune actele solicitate de Creditor sau nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale de rambursare;

6.1.4. în cazul în care Împrumutatul a furnizat Creditorului informatii false, în baza carora Creditorul a acordat Creditul;

6.1.5. în cazul în care, datorita modificarilor în legislatie, Împrumutatul nu mai îndeplineste noile conditii de Creditare, respectiv sa detina calitatea de Împrumutat al Creditorului;

6.1.6. împotriva Împrumutatului a fost demarata vreo actiune în instanta, decizie de punere sechestru, executare silita sau actiune similara;

6.1.7. orice neîndeplinire a obligatiilor asumate de catre Împrumutat în baza prezentului Contract sau orice alt contract/act aditional încheiat de Împrumutat cu Creditorul ce se afla în derulare;

6.1.8. orice modificare materiala cu privire la proprietatea sau situatia financiara a Împrumutatului ce ar afecta capacitatea sa de a-si onora obligatiile asumate în baza prezentului Contract sau oricarui alt contract/act aditional încheiat de Împrumutat cu Creditorul ce se afla în derulare;

6.1.9. folosirea fondurilor din Credit în alte scopuri decât cele mentionate în prezentul Contract (Creditorul are dreptul de a verifica modalitatea în care Scopul a fost atins).

6.2. La producerea unui eveniment de neîndeplinire a obligatiilor asumate sau în cazul decesului Împrumutatului:

6.2.1. Împrumutatul se va afla de drept în situatia de neîndeplinire a obligatiilor de plata, fara necesitatea notificarii în prealabil sau a altor formalitati;

6.2.2. Creditul (însemnând suma ramasa de rambursat, împreuna cu toata dobânda acumulata la aceasta si penalitati de intarziere, daca e cazul) va deveni scadent anticipat si datorat de catre Împrumutat/succesorii sai, transmitandu-se si notificare in acest sens;

6.2.3. Neexercitarea acestui drept la un moment dat nu va fi interpretata ca o renuntare din partea Creditorului;

6.2.4. Împrumutatul/ succesorii acestuia vor achita toate costurile, impozitele, taxele, comisioanele si alte sume de bani datorate în baza termenilor prezentului Contract.

6.3. În cazul în care Împrumutatul nu este de acord cu eventuale modificari propuse de Creditor, acesta poate face o contrapropunere Creditorului, modificand parte din conditiile propunerii initiale. Daca totusi partile nu ajung la un acord, Imprumutatul poate solicita Creditorului rezilierea Contractului; începând cu respectiva data, obligatiile Împrumutatului fata de Creditor vor deveni scadente si executorii.

6.4. Prezentul Contract poate fi reziliat de catre Împrumutat¸ în baza notificarii cu 15 (cincisprezece) zile inainte, transmisa Creditorului. Într-un astfel de caz, sumele datorate de catre Împrumutat în baza prezentului Contract devin scadente si executorii si vor fi imediat restituite de catre Împrumutat.

6.5. Prezentul Contract poate fi reziliat de catre Împrumutat prin exercitarea dreptului de retragere.

6.6. Prin semnarea prezentului Contract, Împrumutatul declara ca a luat la cunostinta ca prezentul Contract este titlu executoriu în baza Legii nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare si ca în situatiile prevazute de Clauza 6.1. din Conditiile si Termenii Generali ai prezentului Contract, Creditorul poate proceda la executare silita fara nicio formalitate prealabila, cu exceptia celor prevazute în mod expres de legile aplicabile, dupa declararea Creditului scadent anticipat, conform legislatiei în vigoare.

7. Garantii

Toate obligatiile Împrumutatului în baza prezentului Contract, precum si toate cheltuielile de orice natura privind recuperarea creantei, dobânzi, dobânzi penalizatoare, comisioane, costuri etc., precum si alte cheltuieli, exemplificativ cheltuieli de judecata, inclusiv costurile cu executarea silita, dupa caz, sunt garantate cu gaj general de bunuri prezente si viitoare asupra soldului disponibil din conturile Împrumutatului deschise la orice banca din România.

8. Declaratii

8.1. Împrumutatul declara si garanteaza Creditorului:

8.1.1. Ca a citit cu atentie, a înteles si este de acord cu toate clauzele cuprinse în prezentul Contract;

8.1.2. îl autorizeaza pe Creditor, în mod expres si irevocabil, sa prezinte/furnizeze autoritatilor competente si/sau partilor terte folosite de Creditor pentru externalizarea anumitor servicii financiare, datele/ informatiile privind prezentul Credit;

8.1.3. Nu exista situatii de neîndeplinire a obligatiilor de plata la care este parte sau ca urmare a faptului ca se afla în procedura de executare si niciun litigiu, procedura de arbitraj sau administrativa în desfasurare sau ce va fi demarata împotriva sa si care afecteaza în mod substantial capacitatea sa de a respecta datele scadente si de a onora obligatiile stabilite în prezentul Contract;

8.1.4. Ca toate informatiile, confirmarile si rapoartele furnizate Creditorului în legatura cu Creditul au fost si ramân exacte si adevarate si niciun fapt nu a fost omis astfel încât declaratiile din prezentul Contract sau Cererea de Creditare online sa devina în mod substantial false;

8.1.5. Va furniza Creditorului în orice moment informatiile solicitate în legatura cu Creditul si orice declaratie realizata în acesta;

8.1.6. Nu are alte angajamente de plata si nu este implicat în alte litigii cu parti terte decât cele mentionate în Cererea sa de Creditare completata pentru aprobarea acestui Credit, Cerere ce constituie o Anexa la prezentul Contract si este parte integranta din acesta;

8.1.7. Ca a raspuns corect si complet la toate solicitarile si cererile de informatii ale Creditorului în vederea identificarii sale conform datelor sale actuale de identificare;

8.1.8. Ca a primit Contractul împreuna cu întreaga documentatie de Creditare si a studiat-o, înteles-o si a acceptat-o înainte de semnarea prezentului Contract.

8.2. Împrumutatul declara ca a confirmat si este de acord ca, în cazul neîndeplinirii obligatiilor asumate în baza prezentului Contract, înainte ca numitul Credit sa fie declarat scadent anticipat, în vederea facilitarii recuperarii pe cale amiabila a sumelor ce reprezinta întârzieri la platile scadente, Creditorul si/sau o terta parte contractata de Creditor, poate furniza Împrumutatului informatii, cereri de colectare, notificari, somatii de plata, somatii precum si notificari catre Angajatorul declarat al Împrumutatului.

8.3. Împrumutatul este de acord în mod expres si neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Creditor (inclusiv prin intermediul societatilor afiliate ale acestuia din strainatate sau parti terte folosite de catre Creditor pentru externalizarea anumitor servicii financiare) pe durata relatiei contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile (inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea, privind documentele financiar-contabile, privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, etc.), în scopul furnizarii serviciilor financiare, scopurilor statistice sau în vederea promovarii noilor produse si servicii financiare.

9. Comunicari

9.1. Orice notificare, comunicare, solicitare sau pretentie în baza prezentului Contract va fi transmisa între Parti prin e-mail si/sau SMS, si atât Împrumutatul cât si Creditorul convin ca accepta aceasta metoda de comunicare între Parti, exceptând cazul în care prezentul Contract nu prevede o alta forma de comunicare în anumite situatii. Împrumutatul convine în mod expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice alta comunicare/ informare comunicata acestuia de catre Creditor în legatura cu încheierea, executarea si rezilierea prezentului Contract ("Comunicari") va fi de asemenea transmisa electronic printr-un email si/sau mesaj SMS la email-ul/ numarul de telefon mentionat de Împrumutat în Cererea sa de Creditare online.

9.2. Creditorul va afisa de asemenea informatiile privind prezentul Contract în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro, notificându-l electronic pe Împrumutat cu privire la acestea prin email si/sau SMS în momentul în care respectivele informatii au fost afisate. Creditorul nu este obligat sa puna la dispozitia Împrumutatului comunicari care nu sunt de natura electronica, exceptând masura în care acest lucru este impus prin prevederi legale obligatorii, este prevazuit ca atare în prezentul Contract.

9.3. Orice modificare cu privire la email sau adresa de comunicare, numarul de telefon sau datele de contact ce nu a fost notificata Creditorului nu va fi opozabila si astfel Creditorul este exonerat de orice raspundere ce rezulta din continuarea comunicarilor la adresele/numerele cunoscute initial sau din luarea în considerare a datelor furnizate de catre Împrumutat.

10. Clauze finale

10.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract, pe durata Creditului, poate fi realizata doar cu acordul comun al ambelor Parti. Partile convin ca se prezuma ca acestea au ajuns la un acord si si-au dat consimtamântul, în cazul în care Creditorul la initiativa sa sau ca raspuns la actiunile Împrumutatului a plasat o oferta pentru modificari la prezentul Contract în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro si Împrumutatul a acceptat aceste modificari, finalizând etapele online în Profilul sau de Utilizator sau prin alte mijloace electronice (daca sunt sustinute de Creditor).

10.2. Împrumutatul declara ca a citit, înteles si accepta clauzele prezentului Contract si ca acestea au fost negociate cu Creditorul înainte de semnarea Contractului, în baza informatiilor prealabile furnizate de Creditor. Partile convin ca prezentul Contract va fi considerat ca fiind semnat de ambele Parti, în cazul în care Creditorul ca raspuns la actiunile Împrumutatului, dupa cum se descrie în partea introductiva a prezentului Contract a afisat prezentul Contract în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro si Împrumutatul l-a acceptat prin mijloace electronice, finalizând etapele online în Profilul sau de Utilizator.

10.3. Prezentul Contract se supune legii române. Orice neîntelegere ce rezulta din prezentul Contract va fi solutionata pe cale amiabila si în cazul în care aceasta modalitate se dovedeste a fi ineficienta, litigiile vor fi deferite instantelor judecatoresti din România în scopul solutionarii.

10.4. Ca un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator, orice litigiu va fi solutionat prin negocieri amiabile. Împrumutatul va avea dreptul sa depuna o contestatie la Creditor cu privire la încheierea, rezilierea si încalcarea Contractului de Credit. Contestatia Împrumutatului va fi depusa în scris si trimisa ca scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul social al Creditorului. Creditorul va avea obligatia de a raspunde si comunica în scris un raspuns Împrumutatului în termen de 30 (treizeci) zile de la primirea contestatiei, precum si de a lua masurile necesare pentru repararea oricarei potentiale daune cauzate Împrumutatului.

În ceea ce priveste orice litigii ce pot aparea, Împrumutatul este informat cu privire la posibilitatea de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu sediul în Bucuresti, Bld. Aviatorilor, nr.72, sector 1, cod postal 011865, http://www.anpc.gov.ro/.

10.5. Prezentul Contract se completeaza cu formularul cu Informatii Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori, cu Confirmarea Acordarii Creditului/Confirmare Imprumut, cu Informare Plata, cu Confirmare Plata, cu Anexa referitoare la persoanele expuse politic si cu eventualele acte aditionale, toate fiind parte integranta din prezentul Contract.

10.6. Prezentul Contract este încheiat la distanta prin mijloace electronice ca raspuns al Creditorului la actiunile Împrumutatului prin înregistrarea pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro, prin depunerea Cererii de Creditare si finalizarea etapelor online. Contractul a fost salvat pe serverele de date ale Creditorului, precum si afisat în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro si trimis la adresa de email mentionata de Împrumutat.

Prenume NumeIFN Viaconto Minicredit SA
Contract acceptat si incheiat electronic/onlineContract acceptat si incheiat electronic/online